• Bandits
 • pdr320
 • -
 • dr0p
 • Funk_Up
 • davenash
 • erstgeborener
 • surmul
 • uebermannt
 • web
 • mozer
 • hl4tky
 • Advertime
 • kreativbetrunken
 • linse
 • misizoli
 • kinolux
 • bitelz
 • sjoerd
 • pochmurnie
 • valderama
 • Lobodomar
 • bartko
 • amsterdam
 • Wunderwerks
 • schneemaedl
 • avygoldstein
 • klemens
 • OFFka
 • ludovico
 • rockkate
 • moonster
 • kloh
 • cmfstudios
 • yoursovest
 • lit
 • elandres
 • gregor-doblinger
 • Noodletom
 • spa33
 • threeheadedmonkey
 • schuhe
 • q2w3e4
 • techniker
 • re-pete
 • patientck8
 • fpletz
 • giveupyourname
 • mrsemma
 • bastard
 • beginner
 • Atencyjna
 • myciaa
 • victarionvon
 • punkie
 • verou
 • mikouai
 • promocjawsieci
 • artystapl
 • ztymwszystkimsam
 • ssc
 • JohnnyDi
 • saddam
 • zonezeus
 • artofbeing
 • turkusowy
 • flitterempire
 • 00koke
 • unique-entity
 • guyver
 • BlackRaven13
 • athalis
 • greens
 • hatifnati
 • bigevilgrin00
 • jointskurwysyn
 • simpleasthat
 • Dr-Hooch
 • cygenb0ck
 • bigs
 • rubyroseme
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

Reposted fromDennkost Dennkost viaprimeval primeval
1989 af34 500
Reposted fromteijakool teijakool viaprimeval primeval
0848 0833 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaInte Inte
4399 7508 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille viaultraviolet ultraviolet
4464 4392 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
4489 605f 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
4823 86fe 500
Reposted from4777727772 4777727772
Reposted fromshakeme shakeme viamaardhund maardhund
1033 d822 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaperesekere peresekere
0079 e0ee
Reposted fromPoranny Poranny viayoubastard youbastard
4179 01e9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablotind blotind
3304 e584
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaperesekere peresekere
4877 e534 500
Reposted from4777727772 4777727772
9115 efba
Reposted frombrumous brumous vianaturalginger naturalginger
Poświęcamy zbyt mało uwagi światu. Wiemy o tym, a jednak nie chce nam się. Dopiero gdy coś się skończy albo ktoś umrze, gdy coś zgubimy albo jest już za późno - uświadamiamy sobie nagle, że prześlizgnęliśmy się przez życie i ludzi, tracąc z pola widzenia szczegóły...
— Jonathan Carroll
Reposted fromnaturalginger naturalginger
Została pocięta, poszarpana przez ludzi i przez okoliczności.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl