• Bandits
 • pdr320
 • -
 • dr0p
 • Funk_Up
 • davenash
 • erstgeborener
 • surmul
 • uebermannt
 • web
 • mozer
 • hl4tky
 • Advertime
 • kreativbetrunken
 • linse
 • misizoli
 • kinolux
 • ohjeah
 • bitelz
 • sjoerd
 • pochmurnie
 • valderama
 • Lobodomar
 • bartko
 • amsterdam
 • Wunderwerks
 • schneemaedl
 • avygoldstein
 • klemens
 • OFFka
 • ludovico
 • rockkate
 • moonster
 • kloh
 • cmfstudios
 • yoursovest
 • lit
 • elandres
 • gregor-doblinger
 • Noodletom
 • spa33
 • threeheadedmonkey
 • schuhe
 • q2w3e4
 • techniker
 • re-pete
 • patientck8
 • fpletz
 • giveupyourname
 • mrsemma
 • bastard
 • beginner
 • Atencyjna
 • myciaa
 • victarionvon
 • punkie
 • verou
 • pnk
 • mikouai
 • promocjawsieci
 • artystapl
 • ztymwszystkimsam
 • ssc
 • JohnnyDi
 • saddam
 • zonezeus
 • artofbeing
 • turkusowy
 • flitterempire
 • 00koke
 • unique-entity
 • guyver
 • BlackRaven13
 • athalis
 • greens
 • hatifnati
 • bigevilgrin00
 • brzask
 • simpleasthat
 • Dr-Hooch
 • cygenb0ck
 • bigs
 • rubyroseme
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

6591 1bb5 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaghalbadious ghalbadious
Nope, it's basic human empathy.
Although it took me years of falsely formed attachment to realise that.
Reposted fromghalbadious ghalbadious
2200 02a0
Brazilian supermarket
Reposted fromvolldost volldost vianoisetales noisetales
MTA
Reposted fromgruetze gruetze vianvm nvm
9285 b470
Reposted fromsosna sosna vianvm nvm
Reposted fromid0 id0 vianvm nvm
Reposted fromSanthe Santhe vianvm nvm
8580 c486 500
Reposted fromkaiee kaiee vianvm nvm
8431 ff93 500
Reposted fromteijakool teijakool vianvm nvm
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
Nie mamy wpływu na to kim się rodzimy. 
— Porwany za młodu
Pamiętam jesień, te chwile uniesień, spadające liście, podkreślające brązowo-zielone źrenice Twoich oczu i zawadiacki uśmiech. Należeliśmy do siebie a teraz jesteśmy niczyi. Może coś się zmieni kolejnej jesieni. 
Reposted byalliwantisyou alliwantisyou
Najdroższy,
tulę Cię w myślach nieustannie od kilku dni. Sięgam pamięcią wstecz, by jeszcze raz usłyszeć Twój pełen czułości głos, gdy byłam dla Ciebie tak ważna. Tęsknota nocami jest mi znajoma, potrafimy już razem zasypiać i czasem nawet wyciera łzy z moich policzków. Tęsknota, która nawiedza mnie niezapowiedziana, w ciągu dnia, po ósmym łyku zbyt zimnej kawy jest nieznośna. Przypomina mi o Tobie, o Twoich oczach, sercu i myślach. I tęsknię wtedy tak mocno, że muszę wbijać paznokcie w swoje dłonie, by nie rozpłakać się wśród innych.
Chciałabym cofnąć czas, nigdy nie uciekać, nigdy nie znikać i nigdy Cię nie odpychać. 
Tęsknię za Tobą. Wiesz?
— Zaklinaczka
5640 c91f 500
Przed państwem Królowa Poświatowska.
Reposted fromcurlydreamer curlydreamer viahydrosphere hydrosphere
9473 53a2 500
Reposted fromretaliate retaliate viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
0978 21e8
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl